Hlavní obsah

osobně

Vyskytuje se v

nádraží: osobní nádražípassenger station

osobní: osobní dokladyidentity papers, ID

počítač: osobní počítačpersonal computer, zkr. PC

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

průkaz: občanský/osobní průkazidentity card, ID

strážce: osobní strážcebodyguard, sport. ve fotbale ap. marker

svoboda: osobní svobodapersonal freedom

účast: za (osobní) účasti kohoin the presence, osobností ap. with the attendance of sb

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

vagon: osobní vagonBrE carriage, coach, AmE passenger car

váha: osobní váhapersonal scale, koupelnová bath(room) scales

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

vůz: osobní vůz(passenger) car, AmE též auto(mobile)

vzít: vzít co osobnětake sth personally

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

zneužití: zneužití osobních údajůmisuse of personal data

věc: osobní věcipersonal things