Hlavní obsah

váha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotnost) weightprodávat co na váhusell sth by weighttělesná váhabody weightpřibrat na vázeput on weightztratit na vázelose weighthlídat si váhu tělesnouwatch one's weight
  2. (váhová kategorie) weight (category)sport. lehká/střední/těžká váhalightweight/middleweight/heavyweight
  3. (přístroj) (pair of) scale(s)(hl. s ramenem) balance(velká) weighing machineosobní váhapersonal scale, (koupelnová) bath(room) scales
  4. (závažnost) weight, importance, significancepřikládat váhu čemugive/attach weight to sthbrát co na lehkou váhu(podceňovat) underestimate sth, (zlehčovat) make light of sth
  5. (stoj na noze) arabesque
  6. Váhy (i znamení) Libra, the Scales, the Balance

Vyskytuje se v

váha: Váhyi znamení Libra, the Scales, the Balance

brutto: brutto váhagross weight

muší: sport. muší váha v boxu ap.flyweight

nabrat: nabrat na vázeput on/gain weight

o: o váze kolikweighing sth

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přibýt: přibýt na vázeput on weight, increase in weight, zakulatit se fill out

rameno: rameno vah laboratorních ap.beam of a balance

šidit: šidit na vázesell short weight

úbytek: úbytek na vázeloss of weight, weight loss

živý: živá váha dobytčete ap.live weight

hlídat: Hlídám si váhu.I'm watching my weight.

poměr: poměr mezi výškou a váhouheight to weight ratio

přírůstek: přírůstek na vázeweight gain

řešit: Strašně řeší svoji váhu. má mindrák ap.She's hung up about her weight.

ztráta: ztráta na vázeweight loss

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

vychýlit: vychýlit jazýček vah na něčí stranutip the scale

allowance: maximální váha zavazadel na pasažérabaggage allowance

baggage: maximální váha zavazadel na pasažéra v letadledopr. baggage allowance

balance: protiváha, protizávaží, vyvažovací váhabalance weight

beam: ramenové váhybeam balance

count: něco znamenat, mít váhucount for something

light: papírová váha do 48 kgsport. light flyweight

live: živá váhalive weight

loss: (z)hubnutí, ztráta/úbytek váhy/na vázeweight loss

scale: kuchyňské váhykitchen scales

watch: hlídat si váhu tělesnouwatch one's weight

weight: těžká váhasport. heavy weight

perový: pérová váhahmotnostní kategorie featherweight