Hlavní obsah

hlídat

Vyskytuje se v

váha: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

hold: hold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čas

watch: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

wary: They keep a wary eye on it.Bedlivě to hlídají.

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.