Hlavní obsah

sledovat

Nedokonavé sloveso

  1. (jít za) koho follow sb(pronásledovat) pursue(jako stín) shadow sbhovor. tail(stopovat) track, trail, stalk(pohyb osoby vysílačkou ap.) tag sbSledují nás.We are being followed.
  2. (pohledem) co watch(pozorovat) observe sth(monitorovat ap.) monitor(velmi pozorně) keep an eye on sth(cíl radarem) track(pečlivě prohlížet) study(zírat) eye sbSledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.
  3. (dohlížet) co oversee sth(policejně, podezřelého) keep sb under surveillanceAmE též stake out sb
  4. (zájmy ap.) pursue, go after sth(cíl ap.) have in view

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

tajně: tajně sledovat kohospy on sb

sight: nespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovatnot let sb out of one's sight

tail: dát koho sledovat, nasadit na koho očkohave a tail on sb

video: sledovat co na videuwatch sth on video

watch: sledovat co v televiziwatch sth on TV

follow: Jsme sledováni., Sledují nás.We are being followed.

many: Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.As many as 4 million people watched it.

with: Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?Are you with me?

eye: pozorně sledovatbe all eyes

sledovat: Sledují nás.We are being followed.