Hlavní obsah

sledovat

Nedokonavé sloveso

  1. (jít za) koho follow sb(pronásledovat) pursue(jako stín) shadow sbhovor. tail(stopovat) track, trail, stalk(pohyb osoby vysílačkou ap.) tag sbSledují nás.We are being followed.
  2. (pohledem) co watch(pozorovat) observe sth(monitorovat ap.) monitor(velmi pozorně) keep an eye on sth(cíl radarem) track(pečlivě prohlížet) study(zírat) eye sbSledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.
  3. (dohlížet) co oversee sth(policejně, podezřelého) keep sb under surveillanceAmE též stake out sb
  4. (zájmy ap.) pursue, go after sth(cíl ap.) have in view

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

tajně: tajně sledovat kohospy on sb

tail: have/put a tail on sbdát koho sledovat, nasadit na koho očko

video: watch sth on videosledovat co na videu

watch: watch sth on TVsledovat co v televizi

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

many: As many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?

eye: be all eyespozorně sledovat