Hlavní obsah

hlídat

Vyskytuje se v

váha: hlídat si váhu tělesnouwatch one's weight

check: keep a check on sb/sthstále kontrolovat/hlídat koho/co

hold: hold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čas

watch: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

wary: They keep a wary eye on it.Bedlivě to hlídají.