Hlavní obsah

watch [wɒtʃ]

Sloveso

  1. sb/sth sledovat, pozorovat koho/cowatch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.watch TVdívat se na televiziwatch sth on TVsledovat co v televizi
  2. sb dohlížet, dávat pozor na koho, hlídat dítě ap.
  3. watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

Podstatné jméno

  • hodinky náramkové, kapesníIt is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...

Vyskytuje se v

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

pocket: pocket watchkapesní hodinky

spring: watch springhodinkové péro

strap: watch strapřemínek hodinek

sunset: sunset-watchingpozorování západu slunce

television: watch the televisiondívat se na televizi

video: watch sth on videosledovat co na videu

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

language: Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostě

many: As many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

paint: watch out, fresh paintpozor čerstvě natřeno

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.