Hlavní obsah

language [ˈlæŋgwɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. jazykdead languagemrtvý jazykworld languagesvětový jazyklanguage schooljazyková školalanguage-teacheručitel jazyků, jazykářvýp. programming languageprogramovací jazyk
  2. řeč, jazyk
  3. mluvaWatch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostěstrong languagesilná slova i vulgární
  4. styl písemného projevu ap.

Vyskytuje se v

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

assembly: výp. assembly languagejazyk symbolických adres

barrier: language barrierjazyková bariéra

dirty: dirty languagesprosťárny, sprosté nadávky

filthy: filthy languagesprosťárny, oplzlosti

Germanic: Germanic languagesgermánské jazyky

language: dead languagemrtvý jazyk

modern: ling. modern languagesživé/moderní jazyky

profane: use profane languagenadávat, rouhat se, mluvit sprostě

programming: programming languageprogramovací jazyk

skill: language skillsjazykové znalosti, jazyková výbava

source: source languagevýchozí jazyk při překladu

use: use strong languagepoužívat silná slova

world: world languagesvětový jazyk

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

flair: have a flair for languagesmít talent na jazyky

good: He is good at languages.Je dobrý na jazyky., Jazyky mu jdou.

offensive: offensive languagehrubá mluva, nadávky

anglický: English languageling. anglický jazyk

babylon: babel of languagesbabylon jazyků

cizí: foreign languagesling. cizí jazyky

jazyk: official/dead/spoken languageúřední/mrtvý/mluvený jazyk

jazykový: language school, school of languagesjazyková škola

kurz: language coursejazykový kurz

mluvit: use foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirtymluvit sprostě

nadávka: abuse, insults, filthy names, mluva offensive language, sprosté billingsgate, kniž. opovržlivé contumelynadávky

posunkový: sign language, její užívání signingposunková řeč

překážka: language barrierjazyková překážka

romský: Romany, gypsy languageromský jazyk

řeč: native language, mother tonguemateřská řeč

schopnosti: language skillsjazykové schopnosti

světový: world languagessvětové jazyky

úřední: official languageúřední jazyk

znakový: sign languageznakový jazyk, nesprávně znaková řeč

krotit se: mind one's language, watch one's tonguekrotit se ve výrazech

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

přihlásit se: enrol on a language coursepřihlásit se do jazykového kurzu

společný: common languagespolečný jazyk

sprostě: use foul languagemluvit sprostě

výuka: extensive language teachingrozšířená výuka jazyků

zapsat se: enrol in a language coursezapsat se do jazykového kurzu