Hlavní obsah

expression [ɪkˈspreʃən]

Vyskytuje se v

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

colloquial: colloquial expressionhovorový výraz

facial: facial expressionvýraz obličeje

vehicle: vehicles of expressionvýrazové prostředky

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

knižní: knižní výrazliterary expression

výraz: jako výraz dobré vůleas an expression/a token of goodwill