Hlavní obsah

expression [ɪkˈspreʃən]

Vyskytuje se v

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

colloquial: colloquial expressionhovorový výraz

facial: facial expressionvýraz obličeje

vehicle: vehicles of expressionvýrazové prostředky

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

knižní: literary expressionknižní výraz

tvářit se: He looked sad., He had a sad expression on his face.Tvářil se smutně.

výraz: as an expression/a token of goodwilljako výraz dobré vůle

expression: freedom of expressionsvoboda projevu