Hlavní obsah

expressly [ɪkˈspreslɪ]

Vyskytuje se v

consent: express consentvýslovný souhlas

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

expresní: express letter, special delivery letter, priority mailexpresní dopis

politování: express one's deep regret about sthvyjádřit hluboké politování nad čím

poslat: send sth expressposlat co spěšně

spěšný: express train/letterspěšný vlak/dopis

vlak: shuttle/express trainkyvadlový/spěšný vlak

zkrátka: simply (expressed), in a wordzkrátka a dobře

soucit: express one's sympathy with sb, commiserate with sbvyjádřit soucit s kým

uspokojení: express satisfaction with sthvyjádřit uspokojení nad čím

vyjádřit se: She expressed herself precisely.Vyjádřila se přesně.

vystihnout: That's very apt!, Well expressed!, Exactly!To jsi vystihl!

znepokojení: express concern about sthvyjádřit znepokojení nad čím

express: express itselfprojevit se, ukázat se myšlenka, pocit ap.