Hlavní obsah

uspokojení

Vyskytuje se v

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

potřeba: uspokojit své potřebysatisfy one's needs

uspokojit: uspokojit čí potřebysatisfy sb's needs, cater for the needs of sb

demand: meet the demanduspokojit poptávku

meet: meet the demanduspokojit poptávku

satisfaction: job satisfactionspokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojení

satisfaction: give sb satisfactionposkytovat uspokojení komu, uspokojovat koho

unmet: go unmetnebýt uspokojen/splněn požadavek ap.