Hlavní obsah

potřeba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pociťovaná) čeho need for/of sth(z nedostatku) want(silné nutkání) urgecítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sthuspokojit své potřebysatisfy one's needstělesná potřeba hlad, močení ap.bodily need
  2. euf.(vyměšovací) euf. call of natureeuf.(močit) the need to urinatevykonat tělesnou potřebuanswer the call of nature, relieve osf
  3. (nutnost) necessity, need(vyžadované množství) requirement(požadavek) demand(po)dle potřebyas necessary/neededzákladní životní potřebabasic necessity of life
  4. potřeby (vybavení) equipmentpotřeby (náčiní) implements, paraphernaliapotřeby (výstroj) tackle, gear, outfitsportovní potřebysports equipmentkancelářské potřebyoffice supplies, (papírnické) stationerypsací potřebywriting implementsdomácí potřeby(i prodejna) housewares, (vybavení domácnosti) household equipment/articleskuchyňské potřebykitchen utensils, (hl. nádobí) kitchenwaretoaletní potřebytoiletries, toilet articlesškolní potřebyschool supplies
  5. (užívání) usepro osobní potřebufor one's personal use

Příslovce

  • necessary, needed, desirablebýt potřebabe necessary, (k provedení ap.) take sthje/bude-li potřebaif necessary, if need be, (je-li vyžadováno) if requiredNení potřeba.There is no need to., It is not necessary.Je potřeba, aby ...It is necessary that ...Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

Vyskytuje se v

dle: as necessary, je-li třeba if neededdle potřeby

chovatelský: zboží pet supplies, prodejna pet shopchovatelské potřeby

kuřácký: smoking accessorieskuřácké potřeby

předmět: article(s) of daily usepředmět(y) denní potřeby

případ: if needed, in case of needv případě potřeby

tělesný: physical needstělesné potřeby

toaletní: toiletries, toilet articlestoaletní potřeby

vlastní: for (one's) personal usepro (svou) vlastní potřebu

základní: basic needs, basicszákladní potřeby

osobní: for one's personal usepro (svou) osobní potřebu

potřeba: be necessary, k provedení ap. take sthbýt potřeba

uspokojit: satisfy sb's needs, cater for the needs of sbuspokojit čí potřeby

case: in case of needv případě potřeby

equipment: drawing equipmentrýsovací potřeby

household: household articlesvybavení domácnosti předměty, domácí potřeby

implement: writing implementspsací potřeby

material: writing materialspsací potřeby

necessity: necessity for actionpotřeba něco podniknout

outfitter: sports outfittersprodejna sportovní výstroje, sportovní potřeby

painting: painting materialsmalířské potřeby

physical: physical needstělesné potřeby

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání

requisite: smoking requisiteskuřácké potřeby

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péči

sporting: sporting goods storeobchod se sportovními potřebami

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

stationery: office stationerykancelářské potřeby

supply: office supplieskancelářské potřeby

tend: tend to the needs of sbzajišťovat potřeby koho

utensil: cooking/kitchen utensilskuchyňské potřeby/náčiní, nádobí

writing: writing materialspsací potřeby

attend: attend to the needs of sbzajistit potřeby koho

necessary: It's necessary to...Je (po)třeba...

need: The needs of customers ...Potřeby zákazníků ...

requirement: daily requirement of C vitamindenní potřeba vitamínu C