Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (osobě vlastní) personalpro (svou) osobní potřebufor one's personal useosobní dokladyidentity papers, IDosobní prohlídkabody search, (osaháním přes šaty) pat-down, (až do naha) strip-searchosobní strážcebodyguard
  2. (personální) personnelosobní oddělenípersonnel department
  3. (přeprava ap.) passengermůj osobní názormy personal opinionosobní vlak/vůz/loďpassenger train/car/shiposobní autocar, AmE též auto(mobile), form. motorcar

Vyskytuje se v

nádraží: passenger stationosobní nádraží

počítač: personal computer, zkr. PCosobní počítač

potřeba: for one's personal usepro osobní potřebu

průkaz: identity card, IDobčanský/osobní průkaz

strážce: bodyguard, sport. ve fotbale ap. markerosobní strážce

svoboda: personal freedomosobní svoboda

účast: in the presence, osobností ap. with the attendance of sbza (osobní) účasti koho

údaj: personal data, podrobné personal detailsosobní údaje

váha: personal scale, koupelnová bath(room) scalesosobní váha

vlak: passenger/direct trainosobní/přímý vlak

vůz: (passenger) car, AmE též auto(mobile)osobní vůz

zájem: public/personal interestsveřejné/osobní zájmy

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

zneužití: misuse of personal datazneužití osobních údajů

věc: personal thingsosobní věci

asset: práv. personal assetsosobní majetek

collection: personal collectionosobní vyzvednutí

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

face: face-to-face meetingosobní kontakt

item: personal itemsosobní věci

misconduct: game misconductosobní trest/vyloučení do konce utkání

officer: personnel officerosobní/personální referent, personalista/personalistka pracovník osobního oddělení, kádrový referent

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

ownership: NZeaE ownership flatbyt v osobním vlastnictví

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

personal: personal belongingsosobní věci

personnel: personnel departmentosobní oddělení

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

scale: bathroom scalesosobní váha

slow: slow trainosobní vlak zastavující v každé stanici

osobní: identity papers, IDosobní doklady