Hlavní obsah

detail

Vyskytuje se v

do: do detailu podrobněin detail, minutely

podrobnost: in (full) detaildo (všech) podrobností vysvětlit ap.

údaj: data, podrobné též detailsúdaje

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

popsat: describe sth in detail, give a detailed description of sthpodrobně co popsat

puntík: (down) to the smallest detaildo (posledního) puntíku

zacházet: go into detail(s), enter into detailszacházet do podrobností

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

touch: dodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemuput the final touches to sth

zoom: přiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čehozoom in on sth

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

full: in full detaildo všech podrobností

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.