Hlavní obsah

zacházet

Nedokonavé sloveso

  1. (nakládat, jednat) s kým/čím treat, handle sb/sthZacházej s tím opatrně.Be careful with it., Treat it carefully.
  2. (používat) s čím use(s nástrojem ap.) manipulate(zařízení ap.) operate, handle sthnaučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer
  3. (dostat se z dohledu) kam, za co, do čeho go, walk swh, behind sth, into sthviz též zajít
  4. (o slunci ap.) go down, set

Vyskytuje se v

detail: go into particularszacházet do detailů ve vyprávění ap.

extrém: go to extremeszacházet do extrému

špatně: mistreat, ill-treat, maltreat sbšpatně zacházet s kým

onuce: treat sb like dirt/muckzacházet s kým jako s onucí

mess: mess overtýrat, hrubě zacházet

treat: She was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.

zacházet: Be careful with it., Treat it carefully.Zacházej s tím opatrně.