Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) work(těžce) labour, grindTvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho work, be employed as sth, for sbKde pracuješ?Where do you work?pracovat na směnywork (in) shiftspracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment
  3. (být činný) be active(jednat) pro koho act for sb
  4. (používat při práci) s čím work with sth, handle sth
  5. (fungovat) work, operate, function
  6. (tvořit ap.) na čem work on sth

Vyskytuje se v

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

přesčas: pracovat přesčaswork overtime

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

těžce: těžce pracovatwork hard

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

article: být na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.be in articles

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

away: pořád pracovat na čem bez přerušeníwork away on sth

bench: pracovat jako soudceserve on the bench

employment: (pracovat na) plný/částečný úvazek(be in) full/part-time employment

handle: snadno ovladatelný, se kterým se lehce pracujeeasy to handle

literate: počítačově gramotný, schopný pracovat s počítačemcomputer literate

do: Nechtějí pracovat.They don't want to work.

double: farmářka, která pracuje také jako zdravotní sestrafarmer who doubles as a nurse

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

just: Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.He works just as hard as Peter.

own: Nejlépe pracuji sám.I work best on my own.

shift: pracovat na směnywork shifts

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

until: Pracujeme až do 2 hodin ráno.We work until 2 a.m.

whereby: systém, podle něhož pracujeme více přes časa system whereby we work more overtime

who: Pro koho pracuješ?Who do you work for?

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

angling: angling contestsoutěž v rybolovu

contest: hotly contestedostře diskutovaný otázka, s tvrdou konkurencí trh ap.

hotly: hotly contestedvyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.

soutěž: beauty contestsoutěž krásy