Hlavní obsah

until [ʌnˈtɪl or ənˈtɪl]

Předložka

  1. do kdy daného času ap.We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.
  2. do kdy, dříve než kdyse záporemnot until ...až ..., ne dříve než časově

Vyskytuje se v

face: dělat co až do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečnědo sth until sb is blue in the face

hell: až do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.until hell freezes over

last: nechat (si) co/koho na konecleave sth/sb until last

live: Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.you haven't lived until/unless...

notice: až do odvoláníuntil further notice

up: až do dobyup until

further: až do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakuntil further notice

recall: (platí) až do odvolání(valid) until recalled

until: až ..., ne dříve než časověnot until ...

finish: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

leave over: Nech to na příští týden.Leave it over until next week.

seat: Zůstaňte sedět dokud ...Remain seated until ...

doba: do té dobyuntil then

dokud: dokud ne ...until, till

nedávno: do nedávnauntil recently/lately

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

zblbnutí: hovor. až do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.

vyčkat: Vyčkáme, až/dokud ...We will wait until ...

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

cow: do soudného dne dlouho, často bez výsledkuuntil the cows come home