Hlavní obsah

recall [rɪˈkɔːl]

Vyskytuje se v

vybavit si: I can't think of/recall its title.Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.

vzpomenout (si): I can't remember/recall ...Nemohu si vzpomenout na ...

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání