Hlavní obsah

recall [rɪˈkɔːl]

Vyskytuje se v

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na ...I can't remember/recall ...