Hlavní obsah

vzpomenout (si)

Dokonavé sloveso

  1. (rozpomenout se) na koho/co remember, recall, recollect sb/sthZkus si vzpomenout ...Try to remember ...Nemohu si vzpomenout na ...I can't remember/recall ...
  2. vzpomenout si hovor.(přijít na mysl) na co think of sthvzpomenout si hovor.(politovat) spare a thought for sbcokoli si vzpomeneš úplně všechnoanything you can think ofMůžeš mít, na co si vzpomeneš.You can have anything you want.