Hlavní obsah

memory [ˈmemərɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. paměťcommit sth to memoryzapamatovat si co nazpaměťin recent memoryv čerstvé paměti, v poslední dobělong-time memorydlouhodobá paměťmemory lossztráta pamětimemory stickfleška paměťové médium
  2. of sb/sth vzpomínka na koho/coI have no memory of that.Na to si nevzpomínám.In loving memory (of) ...S láskou vzpomínáme (na)... zesnulého
  3. of sb památka koho zesnulé osobyin memory of the deceasedna památku zesnulého(dedicated) to the memory of sbvěnováno památce koho

Podstatné jméno-ie-

  1. from memory zpaměti

Vyskytuje se v

etch: be etched on sb's memorybýt vrytý do čí paměti

refresh: refresh sb's memoryosvěžit komu paměť

childhood: childhood memoriesvzpomínky z dětství

immediate: výp. immediate memorykrátkodobá paměť počítače

long-term: long-term memorydlouhodobá paměť

loss: memory lossztráta paměti

short-term: short-term memorykrátkodobá paměť

slot: výp. memory slotpaměťový slot

virtual: virtual memory/storagevirtuální paměť

visual: visual memoryzraková paměť

volatile: výp. volatile memoryenergeticky závislá paměť

buňka: paměťová buňkamemory cell

čtečka: čtečka (paměťových) karet(memory) card reader

matný: matné vzpomínkyvague memories of sth

osvěžit: osvěžit komu paměťrefresh/jog sb's memory

památka: na památku koho/čehoin memory of sb/sth

paměť: ztráta pamětimemory loss

velikost: výp. velikost pamětimemory size

vepsat se: vepsat se do paměti kohobe imprinted on sb's memory, stick in sb's mind

vrýt se: vrýt se komu do pamětibe imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

výpadek: výpadek pamětiblackout, memory loss, lapse of memory

ztráta: ztráta pamětimemory loss, loss of memory, amnesia

živý: živé vzpomínkyvivid memories

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vzpomínka: vzpomínky z dětstvíchildhood memories

děravý: mít děravou paměťhave a memory like a sieve

hlava: (jen tak) z hlavybez přípravy off-hand, off the top of one's head, citovat ap. from memory

krátký: mít krátkou paměťhave a short memory