Hlavní obsah

paměť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost) memory, retentionmít dobrou paměť na jménahave a good memory for namesztráta pamětimemory loss
  2. (poznatky) memoryMějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...
  3. (počítače) memory(uložení) storage(operační) RAM

Vyskytuje se v

osvěžit: osvěžit komu paměťrefresh/jog sb's memory

stránkování: výp. stránkování pamětipaging

ulpět: ulpět v paměti komustick in sb's mind

velikost: výp. velikost pamětimemory size

vepsat se: vepsat se do paměti kohobe imprinted on sb's memory, stick in sb's mind

vrýt se: vrýt se komu do pamětibe imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

výpadek: výpadek pamětiblackout, memory loss, lapse of memory

ztráta: ztráta pamětimemory loss, loss of memory, amnesia

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vydolovat: vydolovat z paměti codredge up sth

děravý: mít děravou paměťhave a memory like a sieve

krátký: mít krátkou paměťhave a short memory

amnesia: úplná/částečná amnézie/ztráta pamětigeneral/partial amnesia

fix: být vryt do pamětibe fixed in sb's mind

immediate: krátkodobá paměť počítačevýp. immediate memory

long-term: dlouhodobá paměťlong-term memory

loss: ztráta pamětimemory loss

memory: v čerstvé paměti, v poslední doběin recent memory

recall: úplné vybavení si po ztrátě paměti ap., dokonalá paměťtotal recall

scratch: poznámkový bloček, skicák hl. trhací, výp. pracovní paměťAmE scratch pad

secondary: vnější paměťvýp. secondary storage

short-term: krátkodobá paměťshort-term memory

storage: přidělování pamětivýp. storage allocation

virtual: virtuální paměťvirtual memory/storage

visual: zraková paměťvisual memory

volatile: energeticky závislá paměťvýp. volatile memory

remind: Mějte na paměti, že ...You are/Be reminded that ...

paměť: ztráta pamětimemory loss