Hlavní obsah

remind [rɪˈmaɪnd]

Sloveso

  1. sb of sth připomenout komu co událost ap.
  2. upozornit ve zdůraznění ap.You are/Be reminded that ...Mějte na paměti, že ...
  3. sb to do sth připomenout komu udělat coRemind me to buy it.Připomeň(te) mi, abych to koupil.
  4. sb of sb/sth připomínat komu koho/co být podobný

Vyskytuje se v

připomenout: Připomeň mi, ať mu zavolám.Remind me to call him.

připomínat: Připomíná mi otce.He reminds me of my father.

remind: Mějte na paměti, že ...You are/Be reminded that ...