Hlavní obsah

ztráta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pozbytí) čeho/koho loss of sth/sb(oficiálním odnětím) práv. forfeitureztráty a nálezy odděleníBrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráta pamětimemory loss, loss of memory, amnesiaztráta vědomíloss of consciousness
  2. (úbytek) čeho loss of sth(zmenšení objemu ap.) shrinkage(proplýtváním, zničením ap.) wastageztráta krveblood loss, loss of bloodztráta na vázeweight loss
  3. (podnikatelská) ekon. lossfinanční ztrátyfinancial lossesprodávat co se ztrátousell sth at a loss
  4. ztráty (vojenské ap.) lossesDošlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.ztráty na životechloss of life, (počet mrtvých) death toll, (number of) casualties

Vyskytuje se v

čas: waste of timeztráta času

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

paměť: memory lossztráta paměti

vědomí: loss of consciousnessztráta vědomí

vygenerovat: make a lossvygenerovat ztrátu

vykázat: show/make a profit/lossekon. vykázat zisk/ztrátu

život: heavy casualties, great loss of lifevelké ztráty na životech

account: profit and loss accountvýkaz zisků a ztrát

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

fall: fall from powerztráta moci, mocenský pád

heat: heat losstepelná ztráta

heavy: heavy lossestěžké/velké ztráty

leeway: make up the leewaydohnat zpoždění/ztrátu

loss: job lossztráta práce

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

memory: memory lossztráta paměti

pecuniary: pecuniary lossfinanční újma/ztráta

property: lost property (office)ztráty a nálezy

receive: receive a lossutrpět ztrátu

sight: loss of sightztráta zraku

speech: speech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.

statement: ekon. profit and loss statementvýsledovka, výkaz zisků a ztrát

status: loss of statusztráta prestiže

tax: tax lossztráta při zdanění odečitatelná z daně

trading: trading lossobchodní ztráta

vision: tunnel visionzúžení zorného pole, ztráta periferního vidění

waste: waste of timeztráta času

ztráta: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy oddělení