Hlavní obsah

vědomí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stav psychiky) consciousnessztráta vědomíloss of consciousnessztratit vědomílose consciousnessnabýt vědomíregain consciousness, come tobýt (plně) při vědomíbe (fully) conscious
  2. (vědění) knowledge(povědomí) awarenessform. cognizancebez mého vědomíwithout my knowledge/knowing itvzít co na vědomítake sth into accountdát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth
  3. (myšlení) mind(duševno) psychelidské vědomíhuman mind

Vyskytuje se v

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

nevědomý: netušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sthnevědomý si čeho

pozbýt: faint, lose consciousness, krátce black outpozbýt vědomí

při: be consciousbýt při vědomí

vědomý: be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.

ztráta: loss of consciousnessztráta vědomí

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

loss: loss of consciousnessztráta vědomí

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

vědomí: loss of consciousnessztráta vědomí