Hlavní obsah

nabýt

Vyskytuje se v

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

účinnost: come into effect/force, take effectnabýt účinnosti zákon ap.

vědomí: regain consciousness, come tonabýt vědomí

lehce: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

inheritance: come into one's inheritancenabýt dědictví, dědit

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.