Hlavní obsah

moc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vliv ap.) power, potencyTo není v mé moci.It's not within my power.
  2. (zákonodárná ap.) power(ovládání) controlpráv. plná mocpower of attorney, (zmocnění) procurationpolit. zákonodárná/výkonná moclegislative/executive powerpráv. nabýt právní mocicome into forcebýt u moci strana ap.be in power

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co do* without, spare sb/sth

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

: moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

plný: práv. plná mocpower of attorney, procuration

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

svrchovaný: svrchovaná mocsovereign power

u: být u mocibe in power

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

uchvácení: uchvácení mociseizure of power

ujmout se: ujmout se mociassume power

výkonný: výkonná mocexecutive power

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

trochu: příliš To je trochu moc.It's a bit too much.

troufat si: Moc si troufá.He is too daring.

udělat: Udělám, co budu moci.I will do my best.

umět: Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.

utrácet: Moc neutrácej.Don't spend too much money.

vonět: Práce mu moc nevoní.He is rather workshy.

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

vytáhnout se: iron. To ses moc nevytáhl.It's nothing special.

zamlouvat se: To se mi moc nezamlouvá.I don't like it very much.

zbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

zneužít: zneužít (své) mociabuse one's power

otěž: publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.the reins (of power)

příliš: Čeho je moc, toho je příliš!Enough is enough!

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.

abuse: abuse of powerzneužití (pravo)moci

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

ascend: ascend to powerdostat se k moci

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci

cling: cling to powerdržet se u moci

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

fall: fall from powerztráta moci, mocenský pád

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

lot: not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

many: many thanksdíky moc, děkuji mnohokrát

much: not (very) muchani ne, moc ne

official: in an official capacityz úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozice

power: power struggleboj o moc

power: executive powermoc výkonná

power: exercise power over sthuplatňovat moc, ovládat co

power: come (in)to powerdostat se k moci

power: power of coerciondonucovací moc

power: be in powerbýt u moci

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

rise: rise to powernástup k moci, mocenský vzestup osoby, strany ap.

run: have the run of sthmít (zcela) k dispozici co, moci se neomezeně pohybovat kde

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

stick: carry a big stickmít velkou moc

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

thank: have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

yield: yield power to sbpřenechat moc komu

best: I wasn't at my best last night.Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.

consolidation: consolidation of powerupevnění moci

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

drinker: I am not a coffee drinker.Kávu (moc) nepiju.

flip: You are being flip.Ty to (moc) zlehčuješ.

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

great: I'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Mám radost i za něj.

hold: He has a hold over them.Má je ve své moci., Ovládá je.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.