Hlavní obsah

very [ˈverɪ]

Vyskytuje se v

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

same: the (very) samepřesně ten, právě ten při identifikaci osoby

chequered: very chequered pastvelice pestrá minulost

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

much: not (very) muchani ne, moc ne

apologetic: He was very apologetic.Velice se omlouval.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

busy: I am very busy.Mám spoustu práce.

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

decent: He was very decent to me.Byl ke mně velmi slušný.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

few: very few friendsvelmi málo přátel

it: It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.

much: Thank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

well: I'm not very well.Není mi moc dobře.