Hlavní obsah

verily [ˈverɪlɪ]

Příslovce

Odvozená slova

very

Vyskytuje se v

same: the (very) samepřesně ten, právě ten při identifikaci osoby

very: not veryne moc, nijak zvlášť, nepříliš

chequered: very chequered pastvelice pestrá minulost

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

apologetic: He was very apologetic.Velice se omlouval.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

busy: I am very busy.Mám spoustu práce.

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

decent: He was very decent to me.Byl ke mně velmi slušný.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

few: very few friendsvelmi málo přátel

it: It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

well: I'm not very well.Není mi moc dobře.

bída: only very hardly, těsně ap. only justjen s bídou sotva ap.

děkovat: Thank you (very much).Děkuji (mnohokrát).

důvěrně: be (very) familiar to sbbýt důvěrně známý komu

kvitovat: přen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thankskvitovat co s povděkem

mnohokrát: Thank you very much., Many thanks.Děkuji mnohokrát.

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)mít napilno s čím

okamžik: from the very first momentod prvního okamžiku

opak: exact/the very opposite, the inverse, form. antithesispravý opak

počátek: from the very beginningod samého počátku

poprvé: for the very first timeúplně poprvé

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

prvopočátek: from the outset/very startod prvopočátku

přehled: o vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sthmít (dobrý) přehled o čem

samotný: from the very beginningod samotného začátku

šibeniční: (very) tight deadlinešibeniční termín

těšit se: be very popular with sbtěšit se velkému zájmu u koho

úplně: the very first/lastúplně první/poslední

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

vtip: be very witty, hl. text ap. sparkle with witsršet vtipem

začátek: from the very beginningod úplného začátku

zvlášť: none too, not very whatnijak zvlášť jaký

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

konec: at the very endaž na samém konci

laskavý: It's very kind of you.To je od vás velmi laskavé.

líbit se: He doesn't like it very much.Moc se mu to nelíbí.

lidový: at popular prices, at very affordable pricesza lidové ceny

nepříliš: not very famousnepříliš známý

podobný: He looks very much like you.Je ti hodně podobný.

poslední: the very lastúplně poslední

postřeh: You have a keen eye., You are very observant.Máš postřeh.

práce: I am very busy.Mám spoustu práce.

rád: She is very fond of him.Má ho velmi ráda.

růžově: It doesn't look very promising.Nevypadá to růžově.

samý: From the very beginning.Od samého začátku.

spěchat: It is very urgent.Velice to spěchá.

sranda: Very funny!, That's hilarious!To je ohromná sranda! ironicky

účinný: very effective way of ...velice účinný způsob jak ...

ukázat se: It proved to be very difficult.Ukázalo se to být velmi těžké.

úplný: the very/complete oppositeúplný opak

vedro: It is very hot (here).Je (tady) vedro.

velice: I'm very sorry...Je mi to velice líto...

vyrůst: He grew up very fast.Vyrostl velmi rychle.

vystihnout: That's very apt!, Well expressed!To jsi vystihl!

zamlouvat se: I don't like it very much.To se mi moc nezamlouvá.

ztloustnout: He got very fat.Hodně ztloustl.

Adam: start from/at the (very) beginningzačít od Adama úplně od začátku

brdo: (all) very much the same, hovor. sameyna jedno brdo

kopyto: be (all) very much the samebýt na jedno kopyto stejné

oko: stick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sbbít do očí být nápadný

proutek: very slender, až vyhublý as thin as a rake/lathštíhlý jako proutek

sůl: need sth very badlypotřebovat co jako sůl

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě