Hlavní obsah

nature [ˈneɪtʃə]

Vyskytuje se v

nature: against natureproti přírodě, nepřirozený

reserve: (nature) reserve(přírodní) rezervace

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

inanimate: inanimate natureneživá příroda

order: order of natureřád přírody

peaceable: peaceable naturemírumilovná povaha

study: nature studypřírodověda

hříčka: freak (of nature)hříčka přírody

neživý: inanimate natureneživá příroda

oblast: (nature) conservation areachráněná krajinná oblast

ochrana: nature conservationochrana přírody

park: national/nature parknárodní/přírodní park

potřeba: answer the call of nature, relieve osfvykonat tělesnou potřebu

příroda: inanimate natureneživá příroda

přírodní: nature reserve, nedotčená, velká wilderness areapřírodní rezervace

stezka: nature trail(naučná) stezka

zpět: back to naturezpět k přírodě

zvyk: Habit is second nature.Zvyk je železná košile.