Hlavní obsah

příroda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (co nevytvořil člověk) natureneživá přírodainanimate natureživá přírodaliving/animated natureod přírodyby nature, naturally
  2. (venkov ap.) country(side)(volná krajina) the open, outdoorsochrana přírodynature conservationochránce přírodyconservationist, environmentalist

Vyskytuje se v

hříčka: hříčka přírodyfreak (of nature)

neživý: neživá přírodainanimate nature

ochrana: ochrana přírodynature conservation

ochránce: ochránce životního prostředí/přírodyconservationist, environmentalist

volný: ve volné příroděin the wild

zpět: zpět k příroděback to nature

hugger: objímači stromů, přen. ochránci přírodytree huggers

inanimate: neživá přírodainanimate nature

nature: vyrazit do přírodyget out in nature

order: řád přírodyorder of nature

picnic: = závody v přírodě spojené s další společenskou zábavouAusE picnic race (meeting)

wild: ve volné přírodě zvířatain the wild

příroda: neživá přírodainanimate nature