Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný) free(nezávislý) independent(bez závazků) footloosebýt na volné nozework freelancenovinář na volné nozefreelance journalist
  2. (bez omezení) free, loose, unrestricted(mravy) laxvolný přístup k čemufree access to sthekon. volný trhfree marketfyz. volný pádfree falllit. volný překladloose translationlit. volný veršfree verse, vers libresport. volná jízda v krasobruslení ap.free skatingsport. přímý volný kop v kopanédirect free kick
  3. (čas) free, spareve (svém) volném časein one's spare/free time, (mimo pracovní dobu ap.) BrE in/AmE on one's own time
  4. (místo ap.) vacant, free, unoccupied(prázdný) empty(navíc) spareJe tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?volný pokojvacant room, vacancyvolná (pracovní) místajob vacancies, openingsvolné místo/sedadlovacant seat
  5. (neohraničený) open(cesta ap.) clear(bez překážky) unobstructedve volné příroděin the wildve volné krajiněin the open (countryside)volný výhledunobstructed/clear viewna volném mořiin the open sea
  6. (nepřipevněný) loose, free, untiedfyz. volný elektronfree electron
  7. (zadarmo) free (of charge), complimentaryvstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission freevolná vstupenkafree/complimentary ticket
  8. (oděv ap.) loose(volně střižený) loose-fitting(plandavý) baggy

Vyskytuje se v

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

lezení: sport. volné lezenífree climbing

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

pokoj: volné pokoje nápis na hoteluvacancies

potápění: volné potápěnífree-diving

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

seskok: seskoky volným pádemskydiving

styl: volný stylfree style

trh: černý/volný trhblack/open market

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

pokoj: Máte volný pokoj?Do you have a vacant room?

noha: na volné noze pracujícífreelance

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

climbing: free climbingvolné lezení

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

complimentary: complimentary ticketvolná vstupenka

complimentary: complimentary copyvolný/autorský výtisk

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

drop: drop testzkouška volným pádem

electron: free electronvolný elektron

fill: fill a vacancyobsadit volné místo

free: ekon. free economyekonomika volného trhu

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

free kick: take a free kickzahrát volný kop

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

jaw: open-jaw ticketvolná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl přílet

job: job vacanciesvolná pracovní místa

kick: sport. free kickvolný kop

laissez-faire: laissez-faire policypolitika volného trhu

leisure: leisure centrestředisko volného času

leisure: leisure activitiestrávení volného času, volnočasové aktivity

leisure: leisure timevolný čas

loose: voj. loose ordervolná formace

loose: loose translationvolný překlad

occupancy: (for) immediate occupancyihned volný/k nastěhování byt k pronájmu ap.

open: ekon. open marketvolný trh

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

order: voj. loose ordervolná formace

range: free rangevolný výběh pro dobytek ap.

situation: BrE Situations VacantVolná místa

space: blank spacevolné místo, mezera, vynechávka v textu

spare: be going sparebýt navíc, být volný nevyužitý ap.

specimen: specimen copyvolný výtisk na ukázku

storage: storage spaceúložný prostor, výp. (volné) místo pro uložení dat ap.

suit: AmE slack suitoblek na volný čas

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu

vacancy: vacanciesvolné pokoje nápis na hotelu

vacant: vacant seatvolné místo

wear: casual wearneformální oblečení, oděv pro volný čas

wild: in the wildve volné přírodě zvířata

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

room: Do you have a vacant room?Máte volný pokoj?

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku