Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný) free(nezávislý) independent(bez závazků) footloosebýt na volné nozework freelancenovinář na volné nozefreelance journalist
  2. (bez omezení) free, loose, unrestricted(mravy) laxvolný přístup k čemufree access to sthekon. volný trhfree marketfyz. volný pádfree falllit. volný překladloose translationlit. volný veršfree verse, vers libresport. volná jízda v krasobruslení ap.free skatingsport. přímý volný kop v kopanédirect free kick
  3. (čas) free, spareve (svém) volném časein one's spare/free time, (mimo pracovní dobu ap.) BrE in/AmE on one's own time
  4. (místo ap.) vacant, free, unoccupied(prázdný) empty(navíc) spareJe tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?volný pokojvacant room, vacancyvolná (pracovní) místajob vacancies, openingsvolné místo/sedadlovacant seat
  5. (neohraničený) open(cesta ap.) clear(bez překážky) unobstructedve volné příroděin the wildve volné krajiněin the open (countryside)volný výhledunobstructed/clear viewna volném mořiin the open sea
  6. (nepřipevněný) loose, free, untiedfyz. volný elektronfree electron
  7. (zadarmo) free (of charge), complimentaryvstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission freevolná vstupenkafree/complimentary ticket
  8. (oděv ap.) loose(volně střižený) loose-fitting(plandavý) baggy

Vyskytuje se v

čas: spare/free/AmE leisure timevolný čas

lezení: free climbingsport. volné lezení

místo: job vacanciesvolná (pracovní) místa

pokoj: vacanciesvolné pokoje nápis na hotelu

potápění: free-divingvolné potápění

překlad: loose/exact translationvolný/přesný překlad

přímý: direct free kicksport. přímý volný kop

přístup: have free access to sthmít volný přístup k čemu

seskok: skydivingseskoky volným pádem

styl: free stylevolný styl

trh: black/open marketčerný/volný trh

verš: free verse, vers librelit. volný verš

vstup: admission free, free entry/admissionvstup volný/zdarma

být: Are there any free chairs?Jsou nějaké volné židle?

obsadit: fill a vacancyobsadit volné (pracovní) místo

noha: freelancena volné noze pracující

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

climbing: free climbingvolné lezení

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

complimentary: complimentary ticketvolná vstupenka

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

drop: drop testzkouška volným pádem

electron: free electronvolný elektron

fill: fill a vacancyobsadit volné místo

free: ekon. free economyekonomika volného trhu

free kick: take a free kickzahrát volný kop

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

jaw: open-jaw ticketvolná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl přílet

job: job vacanciesvolná pracovní místa

kick: sport. free kickvolný kop

laissez-faire: laissez-faire policypolitika volného trhu

leisure: leisure centrestředisko volného času

loose: voj. loose ordervolná formace

occupancy: (for) immediate occupancyihned volný/k nastěhování byt k pronájmu ap.

open: ekon. open marketvolný trh

order: voj. loose ordervolná formace

range: free rangevolný výběh pro dobytek ap.

situation: BrE Situations VacantVolná místa

space: blank spacevolné místo, mezera, vynechávka v textu

spare: be going sparebýt navíc, být volný nevyužitý ap.

specimen: specimen copyvolný výtisk na ukázku

storage: storage spaceúložný prostor, výp. (volné) místo pro uložení dat ap.

suit: AmE slack suitoblek na volný čas

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu

vacancy: vacanciesvolné pokoje nápis na hotelu

vacant: vacant seatvolné místo

wear: casual wearneformální oblečení, oděv pro volný čas

wild: in the wildve volné přírodě zvířata

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

room: Do you have a vacant room?Máte volný pokoj?

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku

volný: work freelancebýt na volné noze