Hlavní obsah

uzavřený

Přídavné jméno

  1. (zavřený) closed, shut(podnik ap.) shut down(nepřístupný, neprůchodný) inaccessible, blocked(se zákazem vstupu) off limitshermeticky/neprodyšně uzavřenýhermetically sealed, airtight
  2. (krytý) closed, enclosed
  3. (izolovaný, samostatný) closed(soukromý) private(elitářský) eliteuzavřená společnost v restauraci ap.private partyuzavřená schůzka jednáníclosed meeting
  4. (člověk ap.) withdrawn(introvertní) introverted(nemluvný) taciturn(samotářský) reclusive
  5. (ukončený) closed, finished(vyřešený) (re)solved(dohoda ap.) form. concluded

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohodumake an agreement

mír: uzavřít mírmake/conclude peace

obchod: uzavřít obchod s kýmmake a deal with sb

sázka: uzavřít sázku s kýmmake a bet with sb

smlouva: uzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sth

sňatek: uzavřít sňatekenter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriage

uzavřít: uzavřít dohodumake an agreement

pojistka: uzavřít pojistkutake out insurance

after-hours: obchodování po uzavření burzyekon. after-hours trading

assurance: uzavřít pojistkutake out an assurance policy

close: uzavřít obchodclose a deal

contract: uzavřít smlouvuconclude a contract

deal: uzavřít dohodu s kýmmake a deal with sb

end: uzavřený fondekon. closed-end fund

formation: sepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahupráv. contract formation, formation of a contract

insurance: uzavřít pojištění/pojistkutake out insurance/an insurance policy

investment: uzavřený (investiční) fondekon. closed-end investment fund

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

make: i přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodumake a deal

shutdown: uzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financígovernment shutdown

take out: uzavřít pojistku/pojištění pojištěnectake out an insurance policy

uzavřený: hermeticky/neprodyšně uzavřenýhermetically sealed, airtight

split: split(s)rozštěp, provaz, šňůra, sed roznožný tělocvičná pozice

split second: split-secondokamžitý, bleskový, velice rychle prováděný

split up: split sb upzpůsobit rozchod čí neshody páru ap.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

popukání: side-splitting, hilariousk popukání legrační

rozbít: split the atomfyz. rozbít atom

rozpolcený: split personalityrozpolcená osobnost

roztřepený: split endsroztřepené konečky (vlasů)

štěpení: stock splitekon. štěpení akcií

rozdělit se: They split it among themselves.Rozdělili se (o to).

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

třeštit: I have a splitting headache.Třeští mi hlava.

zlomek: fraction of a second, split secondzlomek sekundy

střep: have a splitting headachemít hlavu jako střep