Hlavní obsah

dohoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dohodnutí) agreement(úmluva) dealuzavřít dohodumake an agreementcena dohodou(smluvní) negotiable price, (v inzerátu ap.) The price is negotiable.
  2. (smlouva) contract, agreement, treaty(mezinárodní) convention(o společném postupu ap.) compact

Vyskytuje se v

provedení: contract for workdohoda o provedení práce

tichý: unspoken agreementtichá dohoda

uzavřít: make an agreementuzavřít dohodu

dosáhnout: reach agreement, hovor. clinch a dealdosáhnout dohody

dospět: We reached an agreement.Dospěli jsme k dohodě.

ústní: oral agreement/traditionústní dohoda/tradice

accord: peace accordsmírové dohody

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

agreement: under the agreementv rámci dohody

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

collusive: collusive agreementtajná dohoda

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

deal: make a deal with sbuzavřít dohodu s kým

knock: knock-for-knock agreementdohoda o zřeknutí se postihu každá pojišťovna kryje jen škodu svého klienta

make: make a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodu

Munich: hist. Munich Pact/AgreementMnichovská dohoda

mutual: by mutual consentpo vzájemné dohodě, vzájemnou dohodou

negotiable: at a negotiable priceza smluvní cenu, cena dohodou

oral: oral agreementústní dohoda

peace: peace agreementmírová dohoda

principle: agreement in principlerámcová dohoda o základních bodech smlouvy

private: práv. private arrangementmimosoudní smír, soukromá dohoda

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

verbal: verbal agreementústní dohoda

off: The deal is off.Dohoda padá/padla.

strike: strike a deal with sbdohodnout se, udělat dohodu s kým

dohoda: make an agreementuzavřít dohodu