Hlavní obsah

ujednání

Vyskytuje se v

ujednat: Ujednáno!Done!, It's a deal!

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.