Hlavní obsah

dohoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dohodnutí) agreement(úmluva) dealuzavřít dohodumake an agreementcena dohodou(smluvní) negotiable price, (v inzerátu ap.) The price is negotiable.
  2. (smlouva) contract, agreement, treaty(mezinárodní) convention(o společném postupu ap.) compact

Vyskytuje se v

provedení: dohoda o provedení prácecontract for work

tichý: tichá dohodaunspoken agreement

uzavřít: uzavřít dohodumake an agreement

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

dospět: Dospěli jsme k dohodě.We reached an agreement.

ústní: ústní dohoda/tradiceoral agreement/tradition

accord: peace accordsmírové dohody

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

agreement: under the agreementv rámci dohody

agreement: peace agreementmírová dohoda

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

collusive: collusive agreementtajná dohoda

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

deal: make a deal with sbuzavřít dohodu s kým

knock: knock-for-knock agreementdohoda o zřeknutí se postihu každá pojišťovna kryje jen škodu svého klienta

make: make a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodu

Munich: hist. Munich Pact/AgreementMnichovská dohoda

mutual: by mutual consentpo vzájemné dohodě, vzájemnou dohodou

negotiable: at a negotiable priceza smluvní cenu, cena dohodou

oral: oral agreementústní dohoda

peace: peace agreementmírová dohoda

principle: agreement in principlerámcová dohoda o základních bodech smlouvy

record: record dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

verbal: verbal agreementústní dohoda

negotiable: The price is negotiable.Cena dohodou. v inzerátu ap.

off: The deal is off.Dohoda padá/padla.

strike: strike a deal with sbdohodnout se, udělat dohodu s kým