Hlavní obsah

dosáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (moci se dotknout) na co reach sth(na větev ap.) get at
  2. (domoci se, získat) achieve, reach, accomplishdosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal
  3. (počtu, věku ap.) reach, get to sthdosáhnout plnoletosticome of age

Vyskytuje se v

částka: amount to sth, celkem total sthdosáhnout/dosahovat částky kolik

zletilost: come of age, attain one's majoritydosáhnout zletilosti

cíl: achieve a goal, meet/achieve the targetdosáhnout cíle

úsilí: achieve sth with minimum effortdosáhnout čeho s co nejmenším úsilím

vítězství: achieve victorydosáhnout vítězství

accomplish: accomplish one's goaldosáhnout (svého) cíle

all-time: hit all-time highdosáhnout historického maxima index ap.

fever pitch: reach fever pitch(vy)vrcholit, dosáhnout vrcholu

landfall: make landfalldorazit k pevnině, dosáhnout pevniny i hurikán ap.

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

peace: make peacenastolit mír, dosáhnout míru

pursuit: in pursuit of sthve snaze dosáhnout/docílit čeho, v honbě za čím

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle, splnit si svůj cíl

victory: claim a victorydosáhnout vítězství, zvítězit

come: come of agedosáhnout plnoletosti

dosáhnout: come of agedosáhnout plnoletosti