Hlavní obsah

touch [tʌtʃ]

Vyskytuje se v

touch: být trochu jaký, být šmrncnutý čímbe touched with sth

touching: sth pokud se týká, co se týče, stran čehotouching on

touch paper: with sb (vy)dráždit, vyburcovat koho, vyvolávat ostrou odezvu u koholight the (blue) touch paper

out of touch: nemít kontakt, nebýt v kontaktu s kýmbe out of touch with sth

put: zkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na kohoput sb in touch with sb

do: Nedotýkej(te) se mě!Don't touch me!

get: Snažil jsem se s ní zkontaktovat.I tried to get in touch with her.

keep: Zůstal jsem s ní ve styku.I kept in touch with her.

dotek: příjemný na dotek látkapleasant to touch, tactile

dotykový: výp. dotykový displejtouch display

hmat: po hmatu, hmatemby touch

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

navázat: navázat kontakt s kýmmake contact with sb, get in touch with sb

připít: připít si s kýmpřiťuknout si touch/clink glasses, společně připít join sb in a toast

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

ztratit: ztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

dotýkat se: Nedotýkat se!Do not touch!

omak: příjemný na omakpleasant to the touch

sahat: Nesahej na to/mě.Don't touch it/me.

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

stýkat se: S rodiči se nestýkám.I am not in touch with my parents.

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostneed a woman's touch

tnout: přen. tnout do živéhotouch a (raw) nerve

zaťukat: Musím to zaťukat ...Touch wood ...

base: navázat znovu kontakt s kým po dlouhé dobětouch base with sb