Hlavní obsah

trochu, trošku

Příslovce

  1. (maličko) a little, a (little) bit, slightlyaspoň trochuat least a bitani trochunot a bittrochu víca bit moretrochu většíslightly largertrochu od všehoa bit of everything
  2. (částečně) somewhat, rather, to some extentJdeš trochu pozdě.You are a bit late.
  3. expr.(příliš) a bitpříliš To je trochu moc.It's a bit too much.
  4. hovor.(na chvíli) for a while, awhile

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

trocha, troška: ani trochanot a bit

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

předbíhat: Trošku předbíháš. událostemYou're getting ahead of yourself.

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

šilhat: Trošku šilhá.He has a slight squint.

trocha, troška: Dám si trošku čaje.I'll have some tea.

uvařit: Uvařím trošku čaje.I'll make some tea.

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

život: vnést do čeho trochu životaliven sth up a bit, put more life into sth