Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) enough, sufficiently(náležitě) adequatelyMám dost času.I have time enough.Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth
  2. (poměrně) rather(slušně) fairly(celkem) quitehovor. prettydost častoquite often
  3. (značné množství) čeho a good deal, quite a lot of sth
  4. (stačilo) Enough!(přestaň) Stop it!

Vyskytuje se v

často: dost(i) častoquite often

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

víc: víc než dostmore than enough

aby: dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

být: Je dost času.There is enough time.

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

naštvaně: Vypadal dost naštvaně.He looked pretty angry.

nedochvilný: Je (dost) nedochvilný.BrE He is a poor/bad timekeeper.

: Dost už!That's enough!

vyděšeně: Vypadala dost vyděšeně.She looked pretty frightened.

vysoko: skákat (dost) vysokojump high (enough)

zklamat: Výsledek mě dost zklamal.I was quite disappointed by the outcome.

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

sated: be sated with sthmít už dost čeho, zajídat se co komu

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

some: at some lengthpoměrně dlouho, dost zdlouhavě hovořit ap.

some: take some doingdát dost práce, být celkem makačka

throw: many a throw(dost) často

well: well awaydost daleko

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

some: It took some effort.Dalo to dost námahy.

tired: I am tired of it.Už toho mám dost., Už mě to nebaví.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

weary: I am weary of it all.Mám toho všeho už dost.

while: It's been a while.Už je to (dost) dávno., Už jsme se dlouho neviděli.

backbone: have the/no backbone to do sthmít/nemít dost odvahy udělat co

chance: (The) chances are that ...Je dost pravděpodobné, že..., Nejspíš...

few: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo