Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) enough, sufficiently(náležitě) adequatelyMám dost času.I have time enough.Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth
  2. (poměrně) rather(slušně) fairly(celkem) quitehovor. prettydost častoquite often
  3. (značné množství) čeho a good deal, quite a lot of sth
  4. (stačilo) Enough!(přestaň) Stop it!

Vyskytuje se v

často: dost(i) častoquite often

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

víc: víc než dostmore than enough

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

být: Je dost času.There is enough time.

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

naštvaně: Vypadal dost naštvaně.He looked pretty angry.

nedochvilný: Je (dost) nedochvilný.BrE He is a poor/bad timekeeper.

: Dost už!That's enough!

vyděšeně: Vypadala dost vyděšeně.She looked pretty frightened.

vysoko: skákat (dost) vysokojump high (enough)

zklamat: Výsledek mě dost zklamal.I was quite disappointed by the outcome.

breeze: mírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnicemeteor. gentle/moderate/fresh/strong breeze

careless: nedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemube careless about/of sth

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

flush: být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodoběhovor. be flush (with money)

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

sated: mít už dost čehobe sated with sth

significance: být (dosti) významný/důležitý pro kohobe of (some) significance to sb

throw: (dost) častomany a throw

well: dost dalekowell away

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

some: Dalo to dost námahy.It took some effort.

tired: Už toho mám dost., Už mě to nebaví.I am tired of it.

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

weary: Mám toho všeho už dost.I am weary of it all.

backbone: mít/nemít dost odvahy udělat cohave the/no backbone to do sth

few: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth