Hlavní obsah

throw [θrəʊ]

Slovesopt threw, pp thrown

  1. sth hodit, vrhnout co/čím
  2. sth mrštit, mrsknout čím částí tělathrow osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.
  3. sb uvrhnout, vsadit koho do vězení ap.
  4. sb shodit, vyhodit ze sedla koho kůň
  5. sb/sth into sth přivést, uvést koho/co v co do nepříjemné situace
  6. throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti
  7. osf into sth vrhnout se, dát se na co, do čeho
  8. hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit
  9. throw (off) sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho
  10. throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

Vyskytuje se v

caution: hodit opatrnost za hlavuthrow caution to the wind

end: spadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravybe thrown in at the deep end

fit: šílet, vyvádět, zuřithave/throw a fit

hand: sprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.throw up one's hands

scrapheap: být vyhozen na dlažbu přijít o zaměstnáníbe thrown on the scrapheap

spanner: udělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběhthrow a spanner in the works

throw: sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit kohothrow (off)

throw back: at sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulostithrow sth back

throw down: to sb přen. hodit rukavici, předložit výzvu komuthrow down a challenge

throw in: sth hodit co/koho kamthrow sb/sth in

throw out: of sth vyhodit, vyrazit, vykopnout koho odkudthrow sb out

throw together: with sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.be thrown together

towel: hodit flintu do žita, vzdát to, hodit ručník do ringuthrow in the towel

cover: odkrýt se, odhodit peřinu ze sebethrow back the covers

disarray: zcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.throw sth into disarray

discus: hod diskemdiscus throw

doubt: vyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit cothrow sth into doubt, AmE call sth into doubt

gear: přen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.put/throw sth out of gear

javelin: hod oštěpemjavelin throwing

off-balance: i přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit kohoput/throw/knock sb off balance

sickie: hodit se marod, být marod nejít do prácepull/throw/take/chuck a sickie

throw into: vrhnout se do prácethrow osf into work

bin: hodit co do košethrow sth in(to) the bin

hod: hod oštěpem/diskem/kladivemjavelin/discus/hammer throw

kladivo: sport. hod kladivem disciplínahammer (throw)

oštěp: sport. hod oštěpemthe javelin, javelin throwing

party: (us)pořádat partythrow a party

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

sedlo: vyhodit koho ze sedlaunsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sb

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.throw one's hands up

večírek: pořádat večírekgive/throw a party

výhybka: žel. přehodit výhybkuswitch the points, throw the switch

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

házet: Házeli na policisty kameny.They were throwing stones at the police.

pořádat: pořádat večírekthrow a party

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

uspořádat: Uspořádal večírek.He gave/threw a party.

vyhodit: vyhodit co do popelnicethrow sth into the dustbin

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

nechat: nechat ve štychu koholet sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the wind

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's goose

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

šavle: hodit šavlithrow up, puke

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope

balance: být vyveden z rovnováhy čímbe thrown off balance by sth