Hlavní obsah

throwing [θrəʊɪŋ]

Vyskytuje se v

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

hand: throw up one's handssprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.

scrapheap: be thrown on the scrapheapbýt vyhozen na dlažbu přijít o zaměstnání

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

throw: throw (off)sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw back: be thrown backon sb/sth být odkázán, muset se spolehnout na koho/co

throw down: throw down a challengeto sb přen. hodit rukavici, předložit výzvu komu

throw in: throw sb/sth insth hodit co/koho kam

throw out: throw sb outof sth vyhodit, vyrazit, vykopnout koho odkud

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

towel: throw in the towelhodit flintu do žita, vzdát to, hodit ručník do ringu

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.

discus: discus throwhod diskem

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

gear: put/throw sth out of gearpřen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.

javelin: javelin throwinghod oštěpem

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

throw: throw osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.

throw: throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throw: many a throw(dost) často

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

hod: hod oštěpem/diskem/kladivemjavelin/discus/hammer throw

kladivo: sport. hod kladivem disciplínahammer (throw)

oštěp: sport. hod oštěpemthe javelin, javelin throwing

party: (us)pořádat partythrow a party

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

sedlo: vyhodit koho ze sedlaunsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sb

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.throw one's hands up

večírek: pořádat večírekgive/throw a party

výhybka: žel. přehodit výhybkuswitch the points, throw the switch

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

házet: Házeli na policisty kameny.They were throwing stones at the police.

pořádat: pořádat večírekthrow a party

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

uspořádat: Uspořádal večírek.He gave/threw a party.

vyhodit: vyhodit co do popelnicethrow sth into the dustbin

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

nechat: nechat ve štychu koholet sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the wind

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's goose

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

šavle: hodit šavlithrow up, puke

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope