Hlavní obsah

throwing [θrəʊɪŋ]

Vyskytuje se v

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

hand: throw up one's handssprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.

scrapheap: be thrown on the scrapheapbýt vyhozen na dlažbu přijít o zaměstnání

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

throw: throw (off)sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw back: be thrown backon sb/sth být odkázán, muset se spolehnout na koho/co

throw down: throw down a challengeto sb přen. hodit rukavici, předložit výzvu komu

throw in: throw sb/sth insth hodit co/koho kam

throw out: throw sb outof sth vyhodit, vyrazit, vykopnout koho odkud

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

towel: throw in the towelhodit flintu do žita, vzdát to, hodit ručník do ringu

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.

discus: discus throwhod diskem

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

gear: put/throw sth out of gearpřen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.

javelin: javelin throwinghod oštěpem

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

throw: throw osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.

throw: throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throw: many a throw(dost) často

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše