Hlavní obsah

gear [gɪə]

Vyskytuje se v

gear: be geared to(wards) sthbýt zaměřen(ý) na co, sledovat co cíl, záměr, směřovat k čemu záměru ap.

gear to, gear towards: geared to/towardssth uzpůsobený čemu, zaměřený na co

gear up: be gearing upfor sth připravovat (se), (při)chystat (se) na co

shift: shift (gears)řadit, přeřadit rychlost v autě

bottom: bottom gearnejnižší rychlostní stupeň

fixed: fixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodem

gear lever: gear lever knobhlavice řadicí páky

knob: gear (lever) knobhlavice řadicí páky

retract: let. retract the landing gearzatáhnout podvozek letadla

retractable: retractable landing gearzatažitelný podvozek

riot: riot gear(policejní) výstroj těžkooděnce pro boj s výtržníky, demonstranty ap.

worm: worm gearšnekový převod, šnekové soukolí

čtyřka: drive in fourth gearjet na čtyřku v autě

ozubený: gear(s), train of gearstech. ozubený převod, ozubené soukolí

páka: BrE gear lever, AmE gearshifttech. řadicí páka

pětka: go in fifth (gear)jet na pětku

plný: full combat gearvoj. plná polní

podvozek: landing gear, BrE undercarriagelet. podvozek letadla

polní: full kit/combat gearplná polní

převod: gearingozubené převody

rybářský: fishing tackle/gearrybářská výstroj

rychlost: put the car in gear, jedničku engage first gearzařadit rychlost

rychlostní: gear lever, AmE gearshiftrychlostní páka

řadicí: gear lever, hl. AmE gearshift, gearstickřadicí páka

skříň: gearbox, gear casetech. rychlostní skříň, skříň převodovky

soukolí: epicyclic geartech. planetové soukolí

stupeň: gear, speedtech. rychlostní stupeň

těžkooděnec: police in riot/full gearpolicejní těžkooděnci

trojka: (drive) in third gear(jet) na trojku

zařadit: shift/gear up, upshiftzařadit vyšší rychlost

dvojka: drive in second gearjet na dvojku v autě

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

výbava: fishing tackle/gearrybářská výbava

vyřadit: put the car in/shift into neutral, take the car out of gearvyřadit (rychlost) v autě

výstroj: sports equipment/gearsportovní výstroj

obrátka: in full swing, in top gearna plné obrátky rozjetý hl. přen.

change: change gearpřeřadit u automobilu ap., přehodit (rychlostní stupeň) na kole