Hlavní obsah

shift [ʃɪft]

Podstatné jméno

  1. posun, změna v názorech ap.paradigm shiftzásadní změna v přístupu
  2. směna pracovnísport. (jedno) střídání pobyt hráče na leděwork (in) shiftspracovat na směnyshift workpráce na směny

Vyskytuje se v

shift: shift (gears)řadit, přeřadit rychlost v autě

foreman: shift foremanvedoucí směny

gear: change/shift gears(pře)řadit v autě

leader: shift leadervedoucí směny

shifting: shifting sandpohyblivý/tekutý písek

weight: weight shiftingpřenášení váhy na lyžích ap.

denní: day shiftdenní směna

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

pracovat: work (in) shiftspracovat na směny

pracovní: work shiftpracovní směna

provoz: shift operationprovoz na směny

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

ruční: manual shift/transmissionruční řazení v autě

rychlost: change/AmE shift gearspřeřadit rychlost

směna: night shiftnoční směna

střídání: celé řady line change, pobyt hráče na ledě shiftsport. (hokejové) střídání

tekutý: shifting sandstekuté písky

zařadit: shift/gear up, upshiftzařadit vyšší rychlost

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

vyřadit: put the car in/shift into neutral, take the car out of gearvyřadit (rychlost) v autě