Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) speed, swiftness, quickness, rapidity(tempo, míra změny) ratedopr. omezená rychlost na silnicispeed limitvelkou/plnou rychlostíat high/full speed
  2. (veličina) velocity, speedrychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound
  3. (rychlostní stupeň) gearzařadit rychlostput the car in gear, (jedničku) engage first gearpřeřadit rychlostchange/AmE shift gears

Vyskytuje se v

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

překonat: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

překročení: překročení (povolené) rychlostispeeding

překročit: překročit povolenou rychlostbe speeding, speed

světlo: fyz. rychlost světlaspeed of light, light speed

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

zvuk: fyz. rychlost zvukuspeed of sound, sound speed

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

vyřadit: vyřadit (rychlost) v autěput the car in/shift into neutral, take the car out of gear

alarming: alarmující rychlostí, znepokojivě rychle růst ap.at an alarming rate

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

career: v plné rychlosti, v plném prouduin full career

computing: výpočetní rychlost počítačecomputing speed

cruising: (optimální) cestovní rychlostcruising speed

light: rychlost světlaspeed of light

limit: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

peripheral: obvodová rychlostperipheral speed

reduction: snížená rychlost na silnicispeed reduction

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

shutter: rychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátushutter speed

sinking: rychlost klesání kluzáku ap.sinking speed

sonic: rychlost zvukusonic speed

sound: rychlost zvukuthe speed of sound

sound barrier: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

speed: velkou rychlostíat high speed

speeding: (bloková) pokuta za rychlostspeeding ticket

speed limit: dodržovat rychlost řidič ap.do the speed limit

steady: plynule, stálou rychlostí, vyrovnaněat a steady pace

tape: rychlost posuvu páskutape speed

travel: rychlost posuvurate of travel

variable: proměnná/měnitelná rychlosttech. variable speed

velocity: rychlost světlafyz. velocity of light

exceed: překročit (maximální) povolenou rychlostexceed the speed limit

quick: Jen jsem se v rychlosti osprchoval.I just took a quick shower.

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit