Hlavní obsah

dodržovat

Nedokonavé sloveso

  • abide by sth(pravidla ap.) observe(držet se) adhere to, stick to, keep to sthdodržovat zákonabide by the law, respect the lawdodržovat pravidlaabide by/observe the rulesdodržovat rychlostobserve the speed limit

Vyskytuje se v

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

předpis: porušit/dodržovat předpisyviolate/observe the regulations

celibate: be celibatežít v celibátu, dodržovat celibát

law: abide by the lawdodržovat zákony

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.