Hlavní obsah

dbát

Vyskytuje se v

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

exercise: exercise extreme cautionpostupovat mimořádně opatrně, dbát mimořádné opatrnosti

mindful: be mindful of sthmyslet, dbát, hledět na co