Hlavní obsah

ignorovat

Vyskytuje se v

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

the: We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.