Hlavní obsah

cold [kəʊld]

Vyskytuje se v

blood: in cold bloodchladnokrevně provedená vražda

buffet: (cold) buffetstudené občerstvení, švédský stůl

cold shoulder: cold-shouldersb nevšímat si, přehlížet, ignorovat koho záměrně

foot: get cold feet about sthdostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čeho

freezing: freezing (cold)ledový, mrazivý počasí ap.

freezing: freezing (cold)(úplně) zmrzlý, mrznoucí člověk

hot: blow hot and coldměnit stále názor/postoj hl. do extrémů

sweat: in a (cold) sweatpolitý (studeným) potem, velice vystrašený, stydící se

burn: cold burnomrzlina z kontaktu s velmi studeným povrchem

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

compress: med. cold compressstudený obklad

icy: icy coldledově studený

numb: numb (with cold)prokřehlý, zkřehlý zimou

storage: cold storageuskladnění v chladu/chladírně

turn: turn coldochladit se

working: tech. cold workingtváření za studena

be: It is cold outside.Venku je zima.

feel: It feels cold.Studí to.

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

get: It is getting coldOchlazuje se.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

have: I'll have myself a cold beer.Dopřeju si studené pivo.

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

shiver: He shivered with cold.Třásl se zimou.

sicken: I'm sickening for a cold.Leze na mě rýma.

when: when coldkdyž je zima

would: I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.