Hlavní obsah

coldly [ˈkəʊldlɪ]

Vyskytuje se v

buffet: (cold) buffetstudené občerstvení, švédský stůl

cold: catch (a) coldnachladit se, dostat rýmu

cold shoulder: cold-shouldersb nevšímat si, přehlížet, ignorovat koho záměrně

foot: get cold feet about sthdostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čeho

freezing: freezing (cold)ledový, mrazivý počasí ap.

hot: blow hot and coldměnit stále názor/postoj hl. do extrémů

sweat: in a (cold) sweatpolitý (studeným) potem, velice vystrašený, stydící se

burn: cold burnomrzlina z kontaktu s velmi studeným povrchem

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

compress: med. cold compressstudený obklad

icy: icy coldledově studený

numb: numb (with cold)prokřehlý, zkřehlý zimou, ztuhlý

storage: cold storageuskladnění v chladu/chladírně

turn: turn coldochladit se

working: tech. cold workingtváření za studena

be: It is cold outside.Venku je zima.

feel: It feels cold.Studí to.

get: It is getting coldOchlazuje se.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

shiver: He shivered with cold.Třásl se zimou.

sicken: I'm sickening for a cold.Leze na mě rýma.

when: when coldkdyž je zima

would: I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.

nastydlý: have a coldbýt nastydlý

neurčito: postpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sthodložit co na neurčito

rýma: have/catch a coldmít/dostat rýmu

studený: cold foods/dishes/mealsstudená jídla

švédský: cold buffet, smorgasbordšvédský stůl

tvarovaný: cold-formedtvarovaný za studena

válcovaný: hot-rolled/cold-rolledválcovaný za tepla/studena

válka: Cold Warstudená válka

být: Are you cold?Není vám zima?

dostat: catch a colddostat rýmu

chladno: I am cold.Je mi chladno.

chytit: catch a cold from sbchytit rýmu od koho

led: ice-coldstudený jak(o) led

nachlazený: I have a cold.Jsem nachlazený.

ochladit se: It got colder., The temperature(s) dropped.Ochladilo se.

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).

otřást se: shake with coldotřást se zimou

pocítit: feel hunger/regret/coldpocítit hlad/lítost/zimu

probrat: A cold shower will wake you up.Studená sprcha tě probere.

roztřást: The cold made me shiver.Roztřásla mě zima.

slabý: cold comfortslabá útěcha

třást: He was shivering/shaking/shuddering with cold.Třásl jím chlad.

vzduch: fresh/clean/cold/stale airčerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzduch

zapnout: Button up, it's getting cold.Zapni se, ochlazuje se.

zima: shiver with coldtřást se zimou

že: It's cold, isn't it?Je zima, že?

polít: She broke out in a cold sweat.Polil ji studený pot.

tuhnout: That makes your blood run cold.Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.

blood: in cold bloodchladnokrevně provedená vražda