Hlavní obsah

pretty [ˈprɪtɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

pretty up: pretty sth uppřikrášlit, ozdobit, vyšňořit co

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

jako: as pretty as a picturepěkná jako obrázek

muset: She must be pretty stupid!Ta musí být pěkně hloupá!

naštvaně: He looked pretty angry.Vypadal dost naštvaně.

naštvat se: She got pretty mad at him.Pěkně se na něj naštvala.

nával: The train was pretty packed/crowded.Ve vlaku byl pěkný nával.

pěkný: a tidy sum of money, pretty pennypěkný balík peněz

pořádně: It was pretty heavy.Bylo to pořádně těžké.

pořádný: pretty messpořádný zmatek

vyděšeně: She looked pretty frightened.Vypadala dost vyděšeně.

zamávat: He was pretty (much) shaken by it.Pěkně to s ním zamávalo.

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quicknež bys do tří napočítal v mžiku

pes: pretty bad, rotten, lousy, atrocious, žalostný deplorable, lamentablepod psa špatný

penny: pretty pennyhodně peněz